Sarbi Nieruchomości

Nieruchomości

działki budowlane

Działka inwestycyjna RYDZYNA

Lokalizacja
Rydzyna - Dąbcze, nad Zalewem
Cena
do uzgodnienia
powierzchnia
1,97 ha
Załącznik
Plik PDF
Opis
Oferujemy Państwu na sprzedaż działkę pod inwestycję w Dąbczu nad Zalewem (nr ewid. 418) w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą krajową nr 5 Wrocław -Poznań

Działka posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który pozwala na:

1) dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeń związanych ze sportem i rekreacją;

2) dopuszczenie lokalizacji budynków usług gastronomii, budynków usług hotelarskich takich jak: hotel, hostel, schronisko młodzieżowe oraz budynku administracyjno-biurowego dla obsługi terenu;

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury;

4) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych dla obsługi turystów, jak: wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego;

5) dopuszczenie lokalizacji zbiorników wodnych, stawów rybnych oraz stawów przeznaczonych do rekreacji;

6) maksymalną powierzchnię zabudowy - 20% powierzchni działki z zaznaczeniem, iż powierzchnia pojedynczego budynku nie może być większa niż:

a) dla budynku hotelowego, hostelu lub schroniska młodzieżowego - 400 m2,

b) dla budynku gastronomicznego oraz administracyjno - biurowego - 250 m2;

7) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni działki;

8) wysokość budynków:

a) do 3 kondygnacji nadziemnych,

b) nie więcej niż 12,0 m;

9) dachy dowolne;

10) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów i ścieżek rowerowych;

11) dopuszczenie wydzielenia dróg wewnętrznych o szerokości minimum 6,0m;

12) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum:

a) 3 stanowiska na każdych 10 zatrudnionych,

b) 3 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomiczne,

c) 3 stanowisk na każde 10 łóżek hotelowych,

d) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej innych obiektów;

e) dla obiektów hotelowych zapewnienie dojazdu dla autobusów oraz zapewnienie minimum 1 miejsca postojowego dla autobusów na każde 80 łóżek hotelowych.